Teknoloji nedir?

Bir endüstri dalı konusunda yapım metotlarını, kullanılan araç, gereç ve aletleri kapsayan bilgi, uygulama bilimi.

Teknoloji ayrı olarak, bir endüstri dalıyla alakalı imalat metotlarını, kullanılan araç, gereç ve aletleri kapsayan bilgidir.  Teknolojinin Latince karşılığı “Technoslogos” dur, “techne” yapmak, “logos”  da bilmek mananına gelmektedir. Alet ve edevat yapılması için ihtiyaç duyulan olan bilgi ve kabiliyeti dile getirmektedir.

Teknolojinin Ehemmiyeti

Endüstrinin en bariz öğesi teknoloji üretebilmektir. Uluslar teknoloji üretip, bilgiyi ürün tasarlamada kullanabildiği ölçüde ticarette rekabet üstünlüğünü, savunmada da caydırıcılığı sağlayabilir. Bu yüzden teknoloji üretilmesi ülkelerin gelişimi ile doğru orantılıdır.

Teknoloji’ nin ingilizcesi

n. technology, technic

 

Teknoloji ne demek? (Ekonomi)

(Technology) Yeni mal, hizmet üretimi veya imalat süreçlerinin, idare metodlarmın bulunmasına, geliştirilmesine veyahut pratik meselelerin çözümüne yönelik uygulamalı teknik bilgiler bütünü. Teknoloji, yenilikler veya buluşlar biçiminde kendini gösterir. 0 bakımdan teknoloji temel bilimlerin uygulamalı istikametini oluşturur. Kimi buluşların ortaya çıkması tesadüflere bağlı olsa da teknoloji asal olarak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin neticeninde ele geçirilmektedir.

Bu bakımdan Temel Bilimlerdeki gelişmeler teknoloji için ana kaynak vaziyetindedir. Şüphesiz Temel Bilimlerle alakalı tüm bilgilerin uygulamada kullanılması gerekmez. Bunların ancak bir bölümünden teknoloji üretilmesinde faydalanılabilir. Bununla beraber, mevcut teknik bilgiler ilerki teknik buluşlar için kaynak rolü oynarlar. Belirtmek gerekir ki günümüzdeki araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin temel emeli gelişmiş ülkelerde kıt olan emek etmeni yerine anapara etmenini ikame edecek teknolojiler üretme ye yöneliktir.

Buna “uyarılmış” teknolojik gelişme kuramı isimi verilebilir. Nitekim, sanayileşmiş ülkelerde üretilen teknolojilerin ana niteliğinin emek – tasarrufu – sağlayan (sermaye – kullanan) biçimde olmasının nedeni budur. Teknolojik gelişme toplumsal ve ekonomik değişmenin başlıca nedenlerinden birisidir. Hızlı teknoloji, toplumun ekonomik ve sosyal yapısının da hızla değişmesine kapı aralar. Teknolojik değişme bu arada iktisadi kalkınmanın temel kaynaklarından birisidir.

O bakımdan gerek gelişmekte olan ülkeler, gerekse gelişmiş ülkeler ekonomik verimliliklerini yükseltmek ve hızlı bir büyüme gerçekleştirmek için teknolojiye büyük ehemmiyet verirler. Az gelişmiş ülkeler, kalkınmaları için gerekli olan teknolojiyi kendileri üretemedikleri sürece sanayileşmiş ülkelerden ithal etmek vaziyetindedirler.

Esenle kalın.

Şunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir