Kültür Nedir? Özellikleri Nedir?

Kültür, kavramının pek çok anlamı vardır.
Kültür, insanoğlunun maddi ve tinsel olarak ürettiği, yarattığı herşey: Geleneleri, görenekleri, dili, dini, edebiyatı, giyimi, mimarisi, yemekleri vs.

Kültür terimi yerine eskiden Arapça kökenli “hars” sözcüğü kullanılmış, TDK bu sözcük yerine “ekin” kelimesini önermiştir.

TDK Güncel Türkçe Sözlükteki anlamları şöyle:

kültür
isim Fransızca culture
1. Isim Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan tüm maddi ve içsel değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın naturel ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin
2. Bir topluma yada halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin tümü
3. Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi
4. Bireyin kazandığı informasyon
5. Tarım

6. Biyoloji Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme

Kültür Tanımları:

Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve içsel değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın naturel ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren çalgıların tümü, hars, ekin.

Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin tümü.
Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar kanalıyla geliştirilmiş olan biçimi.
KÜLTÜRÜ OLUŞTURAN UNSURLAR

Kültür Unsurları Ögeleri:

Dil: Kültür unsurlarının başında gelir, kültüre ilişik tüm unsurları bünyesinde barındırır. Her millet yaşayışını dile yansıtır ve kültür ögeleri dil aracılığı ile yansıtılır.

Mustafa Kemal Atatürk önemi ile ilgili söylemi:

“milli duygu ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidür. Dilin milli ve varlıklıolması, ulusal duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin
en zenginlerindendir; yeter ki bu dil şuurle işlensin.”
“Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı
dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır.”

Din: İnanışların milletlerin yaşamındaki tesiri açıktır. şundan dolayı din de kültürü oluşturan önemli unsurlardandır.

Gelenek – Görenek: Yazılı olmayan bu kanunlar, topluluğun ya­şayışı üzerinde etkilidir. İnsanların davranışlarını düzenler. Her cemiyet kendi töre-göreneklerine bakılırsa bir yaşam biçimi oluştu­rur. Bu da kültürün bir parçası olur. Bu açıdan bakıldığında kül­türün ulusal bir kimlik taşıdığı söylenebilir.

Sanat: Bir millete ait duygu, fikir ve zevklerin yansıması olan sanat, o milletin güzeli bulma ve yaratma çabasıdır. Bu kül­tür unsuru resim, heykel, müzik, edebiyat vb. Benzer biçimde kollara ayrılır.

Dünya Görüşü: Bir milletin fertleri ortak bir tutum, zihniyet ve davranış bakımından ortak özellik gösterir. Bu ortak tutum ve davranışlar milletin ortak dünya görüşünü meydana getirir.
Tarih: Bir milletin ortak yaşanmışlıklarıdır. İnsanlar içinde ka­der birliğini temsil eder. Kültür, tarihsel bir süreç içinde oluşur.

Kültürün Özellikleri:

1. Millidir.
2. Tarihidir.
3. Özgündür.
4. Ahenkli bir bütündür.
5. Canlı ve tabii bir varlıktır.
6. Özü değiştirilemez.
7. Milletin ortak malıdır.

Esenle kalın.

Şunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir